کلاس های جنبی خانه زبان

 

۱- کلاس فرانسه

کلاس های فرانسه مناسب گروه سنی خردسالان توسط اساتید مجرب و با بکارگیری نرم افزار های جدید و جزوات مدون شده صورت می گیرد

۲- کلاس موسیقی

 موسیقی و به کار گیری آن در امر آموزش توسط اساتید مجرب و به زبان انگلیسی برگزار می گردد.

۳- کلاس ایروبیک

جهت ایجاد تحرک و نشاط در زبان آموزان کلاس ایروبیک خردسالان توسط اساتید کارآزموده به طور مستمر برگزار می گردد.

۴- کلاس Rugby

جهت آشنایی با ورزش Rugby و ایجاد فعالیت های بدنی برای زبان آموزان، کلاس هایی تحت عنوان Rugby توسط مربیان ویژه به زبان انگلیسی برگزار می گردد. هم چنین هر چند دوره یک بار مسابقات Rugby نیز برگزار خواهد شد.