آزمون پایان ترم (Final)

آزمون پایانی ترم در جلسه آخر ترم با توجه به تمامی مطالب تدریس شده از کتاب در طول یک ترم به صورت کتبی برگزار می گردد.

 

فاینال

 

ترم ۱

زوج – شنبه ۹۶/۰۳/۲۰

فرد – سه شنبه ۹۶/۰۳/۲۳

 

ترم ۲

زوج – دوشنبه ۹۶/۰۵/۰۹

فرد – سه شنبه ۹۶/۰۵/۱۰

 

ترم ۳

زوج – چهارشنبه ۹۶/۰۶/۲۲

فرد – پنجشنبه ۹۶/۰۶/۲۳

 

ترم ۴

زوج – شنبه ۹۶/۰۹/۱۸

فرد – یکشنبه ۹۶/۰۹/۱۹

 

ترم ۵

زوج – شنبه ۹۶/۱۲/۱۹

فرد – سه شنبه ۹۶/۱۲/۲۲