آزمون مصاحبه شفاهی(Interview)

آزمون شفاهی به منظور سنجش توانایی مکالمه (Speaking) زبان آموز در سطح خود و نیز ارزیابی تدریس اساتید در جهت پیشبرد توانایی مکالمه که اصلی ترین نیاز فراگیران می باشد در جلسات پایانی ترم توسط مسئول آموزش (Supervisor) برگزار می گردد. زبان آموزانی که در این آزمون ، حد نصاب نمره را کسب ننمایند جهت برطرف شدن ضعف ها و ارتقای سطح وارد سیستم پشتیبانی می گردند.

 

ترم ۱

زوج :  چهارشنبه ۹۶/۰۳/۰۳ الی چهارشنبه ۹۶/۰۳/۱۷

فرد : سه شنبه ۹۶/۰۳/۰۲ الی یکشنبه ۹۶/۰۳/۲۱

 

ترم ۲

زوج : شنبه ۹۶/۰۴/۳۱ الی شنبه ۹۶/۰۵/۰۷

فرد :  یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۱ الی یکشنبه ۹۶/۰۵/۰۸

 

ترم ۳

زوج : شنبه ۹۶/۰۶/۱۱ الی دوشنبه ۹۶/۰۶/۲۰

فرد : سه شنبه ۹۶/۰۶/۱۴ الی سه شنبه ۹۶/۰۶/۲۱

 

ترم ۴

زوج :  شنبه ۹۶/۰۸/۲۷ الی شنبه ۹۶/۰۹/۱۱

فرد : سه شنبه ۹۶/۰۸/۳۰ الی سه شنبه ۹۶/۰۹/۱۴

 

ترم ۵

زوج: چهار شنبه ۹۶/۱۲/۰۲ الی چهارشنبه ۹۶/۱۲/۱۶

فرد :  یکشنبه ۹۶/۱۲/۰۶ الی یکشنبه ۹۶/۱۲/۲۰