گروه سنی بزرگسال (Young Adults & Adults)

محتوای دوره

هدف از سیستم آموزشی American English File استفاده ازچهار مهارت اصلی زبان انگلیسی همراه با مطالب کاربردی جهت گروه سنی دبیرستان وبزرگسال می باشند.این دوره نیازهای محاوره ای ونوشتاری بزرگسالان را جهت سفر، کار، تحصیل و… برآورده می سازد.

آموزش گرامرولغت درحد مورد نیاز بصورت غیرمستقیم (Indirect) تدریس میگردد.

آموزش Pronunciation  توسط علائم دیکشنری (Phonetics) و Stress در کلمات و جملات و Intonation یکی از محاسن بی نظیر دراین کتاب می باشد.

فیلم های آموزشی توسط ناشر (Oxford University Press) باتوجه به موضوع های مطرح شده دردرسها تهیه گردیده است. وجود سی دی i-checker امکان خودارزیابی را به فراگیر می دهد.