گروه سنی بزرگسال (Young Adults & Adults)

اطلاعات دوره

این دوره جهت زبان آموزان جوان (دبیرستان) وبزرگسال طراحی شده است.

کتابهای این دوره نسخه جدید کتابهای American English File از انتشارات (Oxford University Press) است. که با متد Communicative بر چهار مهارت اصلی آموزش زبان انگلیسی (writing-Speaking-Listening-Reading) تاکیددارد.

هرترم شامل ۳۰ ساعت واقعی می باشد.

درپایان دوره مدرک پایان دوره به زبان اموزان اعطا می گردد.

زبان آموزان بعداز پایان کتاب American English File 2  با شرکت در آزمون قادر به دریافت مدرک KET  دانشگاه Cambridge  می باشند.

همچنین بعداز پایان کتاب American English File 4  پس از شرکت درآزمون قادربه دریافت مدرک  PET دانشگاه Cambridge  می باشند.

امتحان Mock آزمونهای فوق در آموزشگاه برگزار گردیده ودرصورت قبولی مدرک آن به دانش آموزان اعطاخواهدگردید.