دوره های پیشرفته (Advanced)

دوره های پیشرفته شامل دوره های آمادگی برای امتحانات CPE؛CAE؛FCE؛TOFEL؛IELTS می باشد. دانشجویان برای شرکت در این دوره ها؛ابتدا باید دوره های مقدماتی تا پیشرفته (Upper-Intermediate) را گذرانده باشند.

این دوره ها براساس نیاز وزمان مشخص برای دانشجویان بصورت گروهی؛نیمه خصوصی وخصوصی برگزار می گردد.

دوره های Advanced تکنیک ها وروشهای قبولی درامتحانات فوق رابه داشجو آموزش می دهد. بکارگیری اساتید متخصص درآموزش دوره های آمادگی امتحانات Advanced یکی ازشاخصه های آموزشگاه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) می باشد.

در دوره های FCE کتاب Ready For First ، در دوره های CAE کتاب Ready For CAE و در دوره های CPE کتاب Proficiency CPE تدریس می گردد.