گروه سنی خردسالان  خانه زبان (Pre-Primary)

منابع آموزشی خانه زبان

 

خانه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) جهت آموزش خردسالان از منابع زیر استفاده می کند.

 

۱- سری کتاب های Pockets در سه جلد

این کتاب ها شامل ۳ کتاب در سه سطح مختلف می باشد که هر کتاب شامل ۹ بخش (Unit) بوده و طبق برنامه ریزی آموزشی انجام شده در هر دوره به خردسالان تدریس می شود. این کتاب ها دارای تصاویر و اشکال گرافیکی بسیاری است که برای بچه ها جذاب بوده و در حال حاضر جدیدترین متد آموزشی دنیا برای گروه سنی خردسالان می باشد.

 

۲- فلش کارت ها (Flashcards)

شامل ۸ دسته فلش کارت آموزشی با موضوعات مختلف می باشد که در هر دوره طبق برنامه ریزی آموزشی به زبان انگلیسی به زبان آموزان تدریس می شود. این فلش کارت ها به دلیل موضوعی بودن ، زبان آموز خردسال را با محیط اطراف آشنا می کند و دامنه لغات آنان را افزایش می دهد.

 

۳- دیکشنری تصویری (Picture Dictionary)

کتاب های Longman Picture Dictionary For Kids در دو جلد آبی و قرمز به عنوان منبع آموزشی دیکشنری (Dictionary) در نظر گرفته شده است. از اهداف تدریس این کتب آشنایی کودک با محیط اطراف و اشیای موجود در پیرامون خود می باشد.

 

۴- مجموعه کتاب های Supersongs به همراه CD

در خانه زبان دانش ارم این بسته که شامل یک کتاب و یک CD می باشد ، به عنوان یک منبع جهت آموزش شعر به زبان انگلیسی در نظر گرفته شده است ، که در هر ترم ۲ الی ۳ شعر به زبان انگلیسی به همراه حرکات بدنی مرتبط، با زبان آموزان کار می شود. این امر جهت ایجاد انگیزه و جنبش و تکاپوی لازم و علامندی به زبان ایجاد شده است، چرا که این شعرها از جمله اولین مطالبی است که زبان آموز می تواند با اعتماد به نفس بیان کند.

 

۵- سری کتاب های داستان خردسالان (Story Books)

در خانه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) با هدف ترغیب و تاکید بیشتر بر Speaking زبان آموزان از کتاب های داستان مناسب این گروه سنی که با توجه به چارت آموزشی تعریف شده استفاده می شود.

 

۶- فیلم های آموزشی (Movies)

در هر دوره با در نظر گرفتن گروه سنی زبان آموزان و نیاز آموزشی آن دوره از فیلم های آموزشی مناسب استفاده می گردد.