قوانین و ضوابط خانه زبان 

Danesh Eram (Shokouh Andisheh) English House

 1. ثبت نام قطعی زبان آموزان عزیز باید حداکثر تا جلسه سوم  صورت گیرد در غیر اینصورت طبق قوانین آموزشگاه شکوه اندیشه از پذیرفتن زبان آموزان معذور خواهیم بود.
 2. حضور اولیا در کلاس جهت اطمینان خاطر زبان آموز تا جلسه ی سوم امکان پذیرمی باشد.
 3. خواهشمندیم در طول ساعات آموزشی از تجمع در راهرو ها خودداری فرمایید.
 4. از پذیرفتن زبان آموز با تاخیر بیش از یک ربع معذوریم مگر با هماهنگی قبلی و موجه بودن تاخیر.
 5. خانه زبان در قبال زبان آموزان عزیز حداکثر تا یک ربع بعد ازپایان ساعات آموزشی مسئولیت داشته در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی پذیرفته نمی شود مگر با هماهنگی قبلی.
 6. لطفا از آوردن کودکان بیمار تا قبل از بهبودی کامل جهت جلوگیری از شیوع بیماری جدا خودداری بفرمائید.
 7. لطفا ا زصحبت کردن با مربیان حتی در رابطه با مسایل آموزشی در طول ساعات آموزشی خودداری بفرمایید.
 8. جهت بهبود و تداوم روند آموزشی ، خواهشمند است از غیبت های مکرر خودداری نمایید.
 9. از تحویل دادن زبان آموزان پس از اتمام کلاس به اشخاص ناشناس به جز والدین معذوریم مگر با هماهنگی قبلی .
 10. از آوردن هرگونه اسباب بازی همراه فرزندتان به جز روزهای خاص که اطلاع داده میشود خودداری نمایید.
 11. لطفا از آوردن خوراکی هایی چون چیپس، پفک ، پاستیل و…. به فرزندانتان خودداری کنید وتا حد امکان طبق برنامه ی میان وعده عمل نمایید .