گروه سنی خردسالان (Pre-Primary)

منابع دوره ترمیک

 

منابع آموزشی مورد استفاده برای این گروه سنی در آموزشگاه دانش ارم (شکوه اندیشه ) سری کتاب­های Pockets می باشد که تکیه بر مهارت های گفتاری و شنیداری برای آموزش زبان انگلیسی دارد ؛ که شامل ۳ کتاب در سه سطح مختلف می­شود که در آموزشگاه دانش ارم ( شکوه اندیشه ) هر کتاب در ۵ دوره تدریس می­گردد.

در کنار سری کتاب­های Pockets فلش کارت­های موضوعی با موضوعات مختلف برای آشنایی خردسال با محیط زندگی و اشیا و موجودات پیرامونش آموزش داده می­شود .

هم چنین از سری کتاب های Longman Picture Dictionary به عنوان منبع برای آموزش تصویری زبان انگلیسی استفاده می­گردد .