گروه سنی کودکان (Primary)

محتوای دوره

 

هدف از سیستم آموزشی Phonics ، آموزش ارتباط صریح میان حروف الفبا و صداها می­باشد . این سیستم تاکید به خواندن کلمات و هجی کردن صداها دارد . Phonics شامل آموزش ۴۲ صدای اصلی می­باشد. این سیستم دارای ۵ مهارت پایه است :

  • آموزش صدای حروف
  • آموزش طریقه نوشتن حروف در جهت مناسب
  • خواندن کلمات
  • تشخیص صداها در کلمات و نوشتن آنها
  • آموزش کلمات بی­قاعده مانند : is

در این سیستم هر حرف با یک حرکت خاص آموزش داده می­شود و این حرکات اثری را در نیم­کره سمت راست مغز زبان­ آموزان به جا می­ گذارد که در یادآوری آن حرف بسیار مؤثر است .

هدف از سیستم آموزشی Backpack تعلیم ۴ مهارت زبانی خواندن (Reading) ، نوشتن (Writing)، شنیدن (Listening) و صحبت کردن (Speaking) می­باشد که زبان ­آموز در آخر کلیه مهارت­های لازم را در این زمینه کسب خواهد نمود .

در این گروه سنی از متد  TPR نیز بهره گرفته شده که تمامی آموخته های زبان­ آموزان را به صورت عملی و ملموس به کار می­گیرد .

هم­چنین فضای کلاس­ها بسیار شاد و مناسب این گروه سنی می­باشد .