دوره­ های فشرده

آموزشگاه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) جهت رفاه حال فراگیران و متقاضیانی که امکان حضور در کلاس های دو روز در هفته را ندارند ، کلاس های یک روز در هفته و سه ساعته برگزار می نماید. این کلاس ها مخصوص سطوح بزرگسال می باشد و تنها در روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای متقاضیان تشکیل می گردد.