دوره­ های بحث آزاد (Free Discussion)

این دوره­ ها که با نام دوره­ های بحث آزاد تلقی می­شوند ، در دو سطح مقدماتی و پیشرفته با هدف تقویت دو مهارت listening و Speaking و نیز ارتقاء Accuracy و Fluency برگزار می­ گردند . زبان­ آموزان در این دوره­ها آموخته ­های زبانی خویش را در محیط­ های متفاوت به کار گرفته و توان مکالمه و ارتباط خود را افزایش می­دهند .

هر ترم آموزشی مربوط به دوره Discussion از ۱۹ جلسه تشکیل شده است .

منابع آموزشی مورد استفاده در این دوره شامل موارد ذیل می­باشد :

  • سری کتاب های Speak Now
  • Tactics for listening
  • Time to Talk