کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی

در یادگیری زبان ، یکی از عوامل مهم که باعث پیشرفت سریع تر زبان آموزان می شود ، شرکت در کلاس های گروهی و انجام کارهای گروهی می باشد. با این وجود ، آموزشگاه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) جهت متقاضیانی که به هر دلیلی امکان شرکت در کلاس های گروهی را ندارند یا متقاضی برگزاری دوره خاصی هستند و یا زمان محدودی جهت یادگیری زبان دارند ، با توجه به زمان های آزاد متقاضیان ، دوره های نیمه خصوصی و خصوصی برگزار می کند.

در کلاس های نیمه خصوصی و خصوصی نیز کلیه اصول و استانداردهای تدریس به دقت رعایت می گردد.