دوره های مکالمه برای سفر

داشتن سفرهای بین المللی بدون دانستن زبان انگلیسی بسیار دشوار است.

در دوره های مکالمه زبان انگلیسی برای سفر ، سرفصل ها و مطالبی که یک شخص از ابتدا تا انتهای سفر به آنها نیاز پیدا خواهد کرد ، مورد بحث و تدریس قرار می گیرد. مواردی مانند پیدا کردن آدرس ، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ، هتل و مکالمات مربوط به آن ، احوالپرسی ، اصطلاحات مفید و مهم روزمره در شرایط مختلف ، مکالمات مربوط به فرودگاه و اصطلاحات مربوط به خرید و…

در این دوره ها تاکید بر یادگیری لغات و اصطلاحات از طریق مهارت های گفتاری (Speaking) و شنیداری (Listening) می باشد. یادگیری و تمرین مکالمات مرتبط با سفر ، تجربه لذت صحبت کردن به زبان انگلیسی در سفر را برای فراگیران به ارمغان می آورد.