کلاس های لغت (Vocabulary)

هدف از برگزاری این دوره­ ها آشنایی با لغات و اصطلاحات ، ریشه­ ی کلمات ، متضادها و هم­ معنی­ها و نحوه­ ی صحیح به کار بردن لغات در جمله ها می­باشد .