گروه سنی نوجوانان (Teenagers)

اطلاعات دوره

 

باتوجه به گروه سنی نوجوانان وعلایق آنها، این دوره و کتابها برای زبان آموزان جذاب ومطابق نیاز آنها طراحی گردیده است زیرا کتابهای گروه سنی بزرگسالان برای آنها غیرکاربردی بوده و فراگیران با آنها ارتباط برقرارنمی نمایند.

در این گروه سنی زبان ­آموزان رده ­ی سنی ۱۳ تا ۱۶ سال به فراگیری و تقویت ۴ مهارت زبانی می­پردازند که این امر با استفاده از سری کتابهای Connect، انتشارات (Cambridge University Press) که شامل ۴ کتاب بوده ، انجام می پذیرد .

هر کتاب Connect شامل ۸ بخش (Unit ) می­باشد که در طی ۳ ترم آموزشی تدریس می­گردد . آموزشگاه درطول دو و نیم ماه و۳۰ ساعت واقعی این دوره رابرگزار می نماید.

همچنین بعدازگذراندن این دوره زبان آموزان توانایی شرکت در امتحان KET دانشگاه Cambridge را خواهند داشت که البته امتحان  Mock آن درآموزشگاه برگزارگردیده و مدرک آن درصورت قبولی به زبان آموز اعطا خواهدشد.

به طور کلی دوره گروه سنی نوجوانان شامل ۱۲ ترم آموزشی می­باشد .

در پایان هر دوره یک امتحان شفاهی (Interview) و یک امتحان کتبی (Final) از زبان­آموز گرفته می­شود و در پایان گواهی پایان دوره در اختیار زبان­ آموز قرار می­ گیرد .

پس از پایان دوره­ ی Connect زبان­ آموز آزمون تعیین سطح را داده و با توجه به سطح مشخص شده در آزمون تعیین سطح ، وارد دوره­های ترمیک بزرگسالان می­گردد .