گروه سنی نوجوانان (Teenagers)

منابع دوره

در آموزشگاه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال ، کتب Connect باسیستم Americanدر نظر گرفته شده است چرا که ما پس از سالها تجربه ، به این امر دست یافته­ایم که بهترین روش برای آموزش زبان این گروه سنی استفاده ازمتد  Communicative می­باشد ، که تکیه کتاب­های Connect نیز بر این متد استوار است .

هر کتاب Connect از ۸ Unit تشکیل شده و زبان­ آموز را گام به گام به سویبرقراری ارتباط به زبان انگلیسی ، سوق می­دهد .

در پایان این دوره زبان ­آموز به گنجینه ­ی وسیعی از لغات و فنون و اصول برقراری ارتباط با تکیه بر ۴ مهارت زبانی دست می­یابد .

در کنار کتب Connect بنا به صلاح­دید استاد مربوطه از کتب و نرم­ افزارهای آموزشی دیگری در جهت تاکید ، تثبیت و تعلیم مفاهیم استفاده می­گرددواستفاده ازکتاب داستان دراین گروه سنی بصورت مکمل استفاده می شود.

در دوره Connect به طور معمول ترجیح بر استفاده از دیکشنری­هایی در سطوح Elementary و pre-intermediate می­باشد.

پک Connect شامل یک کتاب درسی (Student Book) یک کتاب کار(Work Book) وDVDهای مرتبط باکتاب می باشد.