دوره­ های TTC

متقاضیان تدریس که در مرحله مصاحبه پذیرفته شده­اند اما سابقه تدریس در کلاسهای گروهی را ندارند ، با شرکت در دوره­های TTC با اصول و روش­های تدریس آشنا شده و توانایی­های لازم جهت تدریس سطوح وسنین مختلف را کسب خواهند کرد .

TTC خردسالان

در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با اصول کلی و روش­های تدریس به روز ، مهارت­های لازم جهت تدریس کتب Pockets و هم­چنین مهارت­هایی چون چگونگی کنترل کلاس و برقراری ارتباط و تعامل با خردسالان را کسب خواهند نمود .

TTC کودکان

در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با اصول کلی و روش­های تدریس به روز ، مهارت­های لازم جهت تدریس کتب Backpack و هم­چنین مهارت­هایی چون چگونگی کنترل کلاس و برقراری ارتباط و تعامل با کودکان را کسب خواهند نمود .

TTC Phonics

در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با اصول کلی و روش­های تدریس به روز ، مهارت­های لازم جهت تدریس کتب Phonics که امروزه به روزترین وجدیدترین متد برای آموزش حروف الفبای انگلیسی می­باشد و هم­چنین مهارت­هایی چون چگونگی کنترل کلاس و برقراری ارتباط و تعامل با کودکان را کسب خواهند نمود.

TTC بزرگسالان

در این دوره شرکت کنندگان ضمن آشنایی با اصول کلی و روش­های تدریس به روز ، مهارت­های لازم جهت تدریس کتب American English File  را کسب خواهند نمود.