آیلتس (IELTS) یا International English Language Testing System

این آزمون به معنی سامانه جهانی ارزیابی زبان انگلیسی است و یکی از با ارزش ترین آزمون های زبان انگلیسی است که در سراسر جهان برگزار می شود. آیلتس در اصل آزمونی بریتانیایی است در مقابل تافل (TOEFL) آزمون آمریکایی قرار می گیرد.

این آزمون توسط دانشگاه کمبریج انگلستان ، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا برگزار می شود. سطح بندی نمرات این آزمون از صفر تا ۹ می باشد. مدرک آیلتس دو سال اعتبار دارد. شرکت در این آزمون راهگشای فرصت های بسیاری جهت زندگی ، تحصیل و کار در ۳۵ کشور جهان می باشد. آزمون آیلتس در دو نوع (General) و آکادمیک (Academic) موجود می باشد. افرادی که قصد تکمیل تحصیلات خود در دانشگاه های انگلیسی زبان را دارند باید از نوع آکادمیک این آزمون و افرادی که به منظور گذراندن دوره های مختلف کار و یا اقامت ، قصد سفر به کشور های انگیسی زبان را دارند می توانند در نوع عمومی این آزمون شرکت کنند.

در دو نوع آزمون عمومی و آکادمیک مهارت های شنیدن (Listening) و صحبت کردن (Speaking) کاملا یکسان اما در بخش خواندن (Reading) و نوشتن (Writing) متفاوت می باشد.

 

تافل (TOEFL) یا Test of English as a Foreign Language

تافل آزمونی انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است. این آزمون توانایی افراد را در زمینه برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه ها و موسسات آموزشی می سنجد.

این آزمون توسط موسسه ETS در دو نوع کاغذی (PBT) و اینترنتی (IBT) برگزار می شود و در بیش از ۹۰۰۰ دانشگاه و موسسه و بیش از ۱۳۰ کشور جهان مورد پذیرش قرار می گیرد.

مدرک تافل تنها ۲ سال اعتبار دارد.

آزمون تافل در گذشته به صورت کتبی (چهار گزینه ای) برگزار می شد اما امروزه آزمون به صورت اینترنتی برگزار می شود ضمن اینکه بخش مکالمه (Speaking) هم به آن اضافه شده است.