آزمون YLE

(آزمون بین المللى سطوح کودکان)

Young Learners English tests

آزمون زبان انگلیسى YLE سنجش قابل اطمینانى از توانایى هاى کودک در مهارت هاى گفت، شنود، درک مطلب و نگارش است. این آزمون ها به نحوى طراحى شده اند که یادگیرى را لذت بخش ساخته و کودکان را به دریافت مدارک بین المللى و آگاهى از پیشرفت شان تشویق مى کنند.

بخش آزمون هاى دانشگاه کمبریج با در نظر گرفتن سن و توانایى هاى کنونى کودک شما آزمونى مناسب را در اختیار آن ها قرار مى دهد. دریافت هر مدرک گامى است که براى شرکت در یک آزمون سخت تر خواهد شد. کودکان در سه سطح مى توانند در این آزمون ها شرکت کنند :

Starters,Movers,Flyers

 

آزمون Starters

این آزمون اولین سطح آزمون هاى YLE است. معمولاً زبان آموزان ۵ تا ٨ سال قادرند در این آزمون که شامل بخش Comprehension,Listening,Speaking است شرکت کنند.

 

آزمون Movers

دومین سطح YLE آزمون Movers است. این آزمون نیز مانند Starters شامل سه بخش Comprehension,Listening,Speaking

است. معمولاً زبان آموزان ٨ تا ١١ سال در این آزمون مى توانند شرکت کنند.

 

آزمون Flyers

در سطح سوم YLE آزمون قرار دارد که زبان آموزان باید علاوه بر داشتن دامنه واژگان وسیع تر از مهارت هاى زبانى بالاترى برخوردار باشند. معمولاً زبان آموزان ٩ تا ١٢ سال در این آزمون که شامل

سه بخشComprehension, Writing ,Listening ,Speaking

است شرکت مى کنند.

 

آزمون KET

‏ (Key English Test)

این آزمون ابتدایى ترین امتحان زبان انگلیسى عمومى محسوب مى گردد. این سطح از انگلیسى براى توسعه مهارت هاى زبانى لازم جهت به کارگیرى در مناسبات اجتماعى و یا محیط کارى در نظر گرفته شده است.

مانند سایر آزمون هاى دانشگاه کمبریج نیز چهار مهارت Listening,Speaking,Writing,Reading

را پوشش مى دهد.آزمون KET هم چنین مى توان توانایى به کارگیرى مهارت زبانى زبان آموز را در موقعیت هاى واقعى بسنجد.

 

آزمون PET

(Preliminary English Test)

این آزمون براى افرادى که مى توانند انگلیسى گفتارى و نوشتارى را سطح متوسط به کار ببرند طراحى شده است.

قبولى در این آزمون نشانگر این است که زبان آموز مهارت هاى لازم زبانى براى تعامل در موقعیت هاى مختلف کارى و اجتماعى را در یک جامعه انگلیسى زبان داراست. این آزمون نیز شامل چهار مهارت

Listening,Speaking,Writing,Reading

مى شود.

 

آزمون FCE

(First Certificate in English)

FCE آزمونى براى اثبات توانایى افراد در انجام گفتگو ها و نگارش هاى روزمره به زبان انگلیسى در سطح متوسط رو به بالا جهت تحصیل در دانشگاه ها و اداره ها مى باشد. این آزمون بطور متوسط دو بار در سال در سراسر جهان برگزار مى شود. در صورت موفقیت در آزمون FCE ، مدرک از سوى دانشگاه کمبریج به شخص اعطاء مى گردد که تاریخ انقضا نداشته و مادام العمر ارزشمند مى باشد. کسب نمره A و B در آزمون FCE برابر نمره

 

آزمون CAE

(Certificate in Advanced English)

این آزمون جهت سنجش سطح اطلاعات انگلیسى اشخاص غیر انگلیسى زبان است. اگر شخص قادر به مکالمه ى روان و سلیس به زبان انگلیسى براى اهداف تحصیلى و کارى باشد، این آزمون براى وى مناسب است. این آزمون نیز توسط دانشگاه کمبریج برگزار مى شود و شامل ۵ بخش

Speaking,Listening,Reading,Writing,English in use

مى باشد.

افرادى که نمره A ، B یا C در این آزمون را کسب کنند قبول شده و سایر نمرات مردود مى باشد. نمره قبولى در آزمون CAE جهت ورود به دانشگاه هاى معتبر جهان پذیرفته مى شود.

سطح این آزمون در حد پیشرفته مى باشد.

 

آزمون CPE

(Certificate of Proficiency in English)

‏ CPE پیشرفته ترین و بالاترین سطح امتحانات بین المللى زبان انگلیسى دانشگاه کمبریج مى باشد.

این آزمون براى کسانى است که مهارت هاى زبانى پیشرفته انگلیسى را فراگرفته و قادرند در تمام موقعیت هاى ارتباطى زبان انگلیسى به خوبى ایفاى نقش کنند.

سطح افرادى که موفق به دریافت این مدرک مى شوند در حد انگلیسى زبانان تحصیل کرده مى باشد.این آزمون هم مانند FCE و CAE شامل ۵ بخش ‏Speaking,Listening,Reading,Writing,English in use

مى باشد.

نمره هاى A،B،C در این آزمون به منزله قبولى در این آزمون مى باشند.