قوانین مرکز آموزش زبان دانش ارم ( شکوه اندیشه )

انواع تخفیف ها

 

چند عضو از یک خانواده : چنانچه دو یا چند نفر از یک خانواده در شعبات آموزشگاه مشغول به تحصیل باشند.

 

تخفیف معرف: در صورت معرفی کردن زبان آموز جدید به آموزشگاه از تخفیف ویژه ایبرخوردار خواهند شد.

تخفیف خانواده شهداء، جانبازان و ایثارگران : زبان آموزانی که از بستگان درجه یک شهداء، جانبازان و یا ایثارگران هستند.

مدارک لازم:   *اصل و کپی کارت مخصوص شهداء، جانبازان و ایثارگران

­* کپی صفحه اول و دوم شناسنامه زبان آموز و فرد جانباز یا ایثارگر

تخفیف خانواده فرهنگیان :  زبان آموزانی که بستگان درجه یک آنها استخدام رسمی و یا بازنشسته آموزش و پرورش هستند.

مدارک لازم:   * اصل و کپی حکم یا فیش حقوقی فرد فرهنگی

* کپی صفحه اول شناسنامه زبان آموز و فرد فرهنگی

 

تخفیف شرکت در کلاس ها به صورت متوالی : زبان آموزانی که چهار ترم متوالی در آموزشگاه مشغول به تحصیل باشند، می توانند ترم پنجم از تخفیف استفاده نمایند.

تخفیف مددجویان معرفی شده از سوی کمیته امداد و انجمن های خیریه : این افراد می توانند با هماهنگی قسمت اداری، از تخفیف استفاده نمایند.

 

* کلیه تخفیف های فوق شامل زبان آموزانی می شود که در تاریخ مقرر (پیش ثبت نام) اقدام به ثبت نام کنند.

* هر زبان آموز (در هر ترم) فقط از یک نوع تخفیف می تواند استفاده نماید.