قوانین مرکز آموزش زبان دانش ارم ( شکوه اندیشه )

ویژه زبان آموزان

 

جهت بهبود روند آموزش و برقراری نظم بیشتر، از زبان آموزان عزیز خواهشمندیم  قوانین ذیل را به دقت مورد مطالعه قرار داده و رعایت فرمایند.

 

۱- حفظ و رعایت شئونات اسلامی از قبیل پوشش مناسب و رعایت موارد اخلاقی در هنگام برگزاری کلاس و حفظ حرمت اساتید الزامی می باشد.

 

۲- لطفاً در هنگام ثبت نام، در انتخاب روز و ساعت کلاس، دقت لازم را به عمل آورید زیرا تغییر آن بعد از شروع ترم میسر نخواهد بود و باعث بی نظمی خواهد گردید.

 

۳- زبان آموزان موظفند ۱۰ دقیقه قبل از شروع کلاس در موسسه حضور یابند. در صورت تاخیر در ورود یا خروج پیش از اتمام کلاس می بایست از بخش اداری مجوز دریافت کرده و به استاد مربوطه ارائه دهند.

 

۴- ارائه کارنامه ترم قبل یا برگه گواهی تعیین سطح به استاد در جلسه اول هر ترم الزامی می باشد.

 

۵- زبان آموزان گرامی موظفند قبل از ورود به کلاس تلفن همراه خود را خاموش کرده و در مدت برگزاری کلاس به هیچ وجه از آن استفاده ننمایند.

 

۶- غیبت غیرموجه بیش از ۳ جلسه به منزله انصراف زبان آموز از ادامه ترم می باشد و زبان آموزان موظفند جهت موجه کردن غیبت خود مدارک معتبر به بخش اداری ارائه نمایند.

 

۷- آموزشگاه از پذیرفتن میهمان و فرزند زبان آموزان در کلاس معذور می باشد.

 

۸- هرگونه جابجائی زبان آموز اعم از تغییر سطح یا روز و ساعت کلاس می بایست با هماهنگی مسئول آموزش و بخش اداری صورت گیرد، در غیر اینصورت نام زبان آموز در لیست کامپیوتری غایب محسوب شده و از امتحان پایان ترم محروم خواهد شد.

 

۹- اگر زبان آموز بنا به دلایلی در یک یا چند جلسه امکان استفاده از کلاس خود را نداشته باشد، نمی تواند از کلاس هم سطح خود در روز و ساعت دیگر استفاده نماید.

 

۱۰- اگر زبان آموزان پس از ثبت نام قطعی و قبل از شروع ترم به هر دلیل از شکرت در کلاس منصرف گردد، طبق بخشنامه اداره آموزش و پرورش، آموزشگاه پس از کسر ۲۰درصد  از شهریه ماخوذه، مبلغ باقیمانده را بنا به درخواست زبان آموز مسترد یا رزرو  می نماید.

 

۱۱- در صورتیکه زبان آموز پس از شروع ترم از شرکت در کلاس منصرف گردد، طبق بخشنامه اداره آموزش و پرورش، استرداد یا رزرو شهریه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 

۱۲- لطفاً در مدت برگزاری کلاس از ورود و خروج غیرضروری خودداری فرمایید.

 

۱۳- پارک کردن مقابل درب و پل یک ساختمان باعث تضییع حقوق دیگران می گردد، لذا از پارک کردن خودرو در محل نامناسب جداً خودداری فرمایید.

 

۱۴- رعایت نظافت محیط موجب استفاده بهینه شما از فضا و امکانات آموزشگاه می گردد.

 

۱۵- از زبان آموزان عزیز خواهشمند است در صورت بروز هرگونه مشکل به مسئول آموزش یا بخش اداری مراجعه فرمایند.

 

۱۶- جهت تعیین زمان دقیق و پیشگیری از تداخل درزمان های تعیین سطح ، زبان آموز می بایست با مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی زمان تعیین سطح را از پیش تعیین نماید.

 

۱۷- چهار جلسه تاخیر کمتر از ۱۵ دقیقه یک جلسه غیبت و هر تاخیر بیشتر از ۳۰ دقیقه پذیرفته نمی باشد و به منزله غیبت محسوب خواهد شد.