سیستم پشتیبانی زبان آموزان

آموزشگاه زبان دانش ارم (شکوه اندیشه) مفتخر است که اولین برگزار کننده سیستم پشتیبانی از موسسات آموزش زبان می باشد. در سیستم پشتیبانی ، زبان آموزانی که از نظر سطح زبانی در سطح کلاس نیستند و در سطح پایین تری قرار دارند و به دلایل مختلف نمرات و کارکرد خوبی در کلاس ندارند ، شناسایی شده و توسط مسئول آموزش (Supervisor) و پشتیبان مورد مشاوره قرار می گیرند. در جلسه مشاوره نیازهای زبان آموز جهت برطرف کردن ضعف ها و ارتقای سطح وی با مسئول آموزش (Supervisor) پشتیبان ، استاد مربوطه و نیز خود زبان آموز و اولیای وی به دقت مورد بحث قرار می گیرد.

سپس زبان آموز در فواصل مشخصی در طول ترم با راهنمایی پشتیبان و از طریق منابع کمک آموزشی ، هدایت شده و نیز جهت کنترل روند پیشرفت ، جلسات پرسش و پاسخ با مسئول آموزش (Supervisor) خواهد داشت. سیستم پشتیبانی به زبان آموز خاطرنشان می کند که به حال خود رها نشده و مورد توجه سیستم آموزش آموزشگاه قرار دارد و علاوه بر این ایجاد انگیزه در جبران نقاط ضعف یادگیری زبان به وی کمک خواهد کرد.