مسیرها قیمت ها (ریال)
سپهر-درختی- فلامک شمالی- گل آرا- فخاری مقدم-گلها- معراج- میعاد- ارغوان قبل از یادگار – جهاد – بوستان ۱ و ۲ شرقی و غربی ( بلوار درختی) – خیابان نورانی ۱۲۰۰۰۰۰
فلامک جنوبی- زرافشان- درخشان- ایوانک- سیمای ایران (از خ ۱تا ۹)- شهرک  پردیسان-خوارزم – گلبانگ ۱۲۶۰۰۰۰
بهاران از خ ۱تا ۳- ناخدا­محتاج- ناخدا همتی – خ سعدی – بلوار تعاون – عباس­اناری ۱۲۹۰۰۰۰
ارغوان بعد از یادگار- فاز۶-گل افشان(ایوانک غرب) ۱۳۵۰۰۰۰
شهرداری جنوبی- دریا- مطهری جنوبی- توحیدها- صرافهای جنوبی- شفق- موج – رامشه ۱۴۴۰۰۰۰
سعادت آباد از خ ۱۹ تا ۲۳ – مطهری شمالی ۱۴۷۰۰۰۰
ایستگاه تپه-کوهستان-میثاق-تره بار(گلستان ۱ تا ۳)- تربیت معلم – مطهری – باران – صحرا –  فرحزادی تا بوستان – آسمانها – حسن سیف – هرمزان – پیروزان – مجتمع صدف ۱۴۷۰۰۰۰
علامه جنوبی- سعادت آباد خیابان ۲۰ تا ۳۸ (زوج) ۱۵۸۰۰۰۰
صدف – صرافهای شمالی- سرو غربی- سعادت آباد خیابان ۱۱ تا ۱۷– شکوفه –  شهرداری شمالی –  داود حسینی – بخشایش – بهاران ۱۵۶۰۰۰۰
سعادت آباد خیابان ۱ تا ۹ –  مروارید ۱۶۴۰۰۰۰
ایران زمین- مهستان- گلستان – خیابان بخشی – مجتمع سینا ۱۵۶۰۰۰۰
سروشرقی- علامه شمالی- سعادت­آباد خ ۱۴ تا ۲۰ – بلوار فرهنگ –  پل­مدیریت- میدان فرهنگ – پیوند–آبشار– نور – شهرک­نیایش – شهرک­فرهنگ – قوام­شهیدی-گلدیسان ۱۳۸۰۰۰۰
بام تهران- مجتمع هفتگانه-  مجتمع پاسارگاد  – بهرود- بلوار فتحی – مخابرات- کوی فراز- دشت بهشت- شهرک بوعلی – ۲۴ متری – سعادت آباد از خ ۲ تا ۱۲ ۱۷۷۰۰۰۰
تامین اجتماعی- ایثار- کوهسار- فرحزاد بالا – شهرک کیهان ۱۸۰۰۰۰۰
مجتمع پزشکان ۱۸۶۰۰۰۰
مرزداران- شهرک فرهنگیان ۲۳۰۰۰۰۰
پونک-نفت- سردارجنگل- جنت آباد شمالی- شاهین شمالی ۲۵۲۰۰۰۰
آتی ساز ۳۰۰۰۰۰۰
جنت­آباد­جنوبی-ایرانپارس-شاهین­جنوبی-صادقیه-اشرفی­اصفهانی-ستارخان­آزادی ۳۷۸۰۰۰۰